Efeským 3:21

Efeským 3:21 B21

Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.
B21: Bible 21
Sdílet

Efeským 3:21

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 3:21