2 Korintským 1:3-4

2 Korintským 1:3-4 B21

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.
B21: Bible 21
Sdílet

2 Korintským 1:3-4

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 2 Korintským 1:3-4