Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

1 Timoteus 2

2
Modlitby za všechny lidi
1Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, 2za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, 4který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. 5Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, 7a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.
8Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování. 9Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, 10ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.
11Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. 12Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše, 13vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. 14A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. 15V jejím mateřství je ovšem záchrana – její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.

Právě zvoleno:

1 Timoteus 2: B21

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů