1 Timoteus 2:5

1 Timoteus 2:5 B21

Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš
B21: Bible 21
Sdílet

1 Timoteus 2:5

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Timoteus 2:5