John 1:5

John 1:5 NIV

The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
NIV: New International Version
Comparteix

John 1:5

Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb John 1:5