Joia! En el món! Un compte enrere pel Nadal

25 dies

El Nadal és un moment en què tots hauríem d'esperar l'entrada del cel als nostres móns bruts i plens de pols. El Nadal és un moment que ens recorda que els miracles realment succeeixen, que les pregàries són realment contestades i que el cel és només a una resposta. A través de les experiències de Maria, Josep, Zacaries i Elisabet, el pastor i els savis, aquest devocional explora la importància del primer Nadal i la seva intersecció amb les vides de cadascú de nosaltres avui.

Editor

Volem agrair a Carol McLeod per proveir aquest pla. Per a més informació, visiteu: www.justjoyministries.com

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 100000 vegades