Тридесет и една истини: Кой съм в Христос

Тридесет и една истини: Кой съм в Христос

32 Дни

Накратко ще разгледаме как Ефесяни 1-2 описва новата ни идентичност в Христос. Този план от Тисълбенд Министрис (Thistlebend Ministries) ще ни стимулира да живеем по-пълноценно с новата идентичност, която сме получили в Него.

Издател

Бихме искали да благодарим на Тисълбенд Министрис (Thistlebend Ministries) за предоставянето на този план. За повече информация, моля посетете: www.thistlebendministries.org

За издателя

Завършен повече от 250000 пъти