Да прочетем Библията заедно (април)

Да прочетем Библията заедно (април)

30 дни

Част 4 от серия от 12 части. Tози план те превeжда през цялата Библия за 365 дни в група заедно с други хора. Покани още хора да се присъединят всеки път, когато започваш нова част всеки месец. Тази серия се съчетава добре с аудио Библии—слушай за по-малко от 20 минути на ден! Всяка част включва глави от Стария и от Новия завет, а книгата на Псалмите е разпръсната между различните части. Част 4 включва книгите на Матей и Йов.

Издател

Този план е създаден от Life.Church

За издателя

Завършен повече от 100000 пъти