YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Да прочетем Библията заедно (ноември)

Да прочетем Библията заедно (ноември)

30 дни

Sample Day 1

Част 11 от серия от 12 части. Tози план те превежда през цялата Библия за 365 дни в група заедно с други хора. Покани още хора да се присъединят всеки път, когато започваш нова част всеки месец. Тази серия се съчетава добре с аудио Библии—слушай за по-малко от 20 минути на ден! Всяка част включва глави от Стария и от Новия завет, а книгата на Псалмите е разпръсната между различните части. Част 11 включва книгите Песен на песните, Езекил, Осия и Откровение.

Бихме искали да благодарим на Life.Church за предоставянето на този план. За повече информация, моля посетете: www.life.church

За издателя