40 дни Великденски пост

47 дни

Великденският пост винаги е бил време да обърнем нашето внимание към всичко, което Христос е направил за нас на кръста. Този извънредно щедър дар, върху който можем да размишляваме година след година, и все още да се чудим удивено. Чрез този план за прочит ще преминете през четирите Евангелия в хронологичен ред, проследявайки стъпките на Исус през последните седмици от Неговото земно служение. Този план е с продължителност 47 дни, но седемте недели са дни за почивка съгласно традицията.

Издател

Бихме искали да благодарим на Journey Church за това, че предоставиха плана 40 дни Великденски пост. За повече информация относно Journey Church, моля посетете: http://www.lifeisajourney.org

За издателя

Завършен повече от 250000 пъти