Славното величие на Царя

Ден 1 от 5 • Четене за днес

Посвещение

Бляскав Цар


Понякога животът изглежда мрачен.


Минаваме през сезони, в които слънцето не свети толкова бляскаво, колкото обикновено. Или пък имаме чувството, че живеем сред сенките. Надеждата изглежда далече, а духът ни е беден и съкрушен.


Запознах се със Самбо в Камбоджа, мъж, който се криеше сред сенките. Той беше беден по всички показатели: материално, духовно и във взаимоотношенията си.


Самбо израснал през седемдесетте години на двадесети век в Камбоджа, където станал част от режима на червените кхмери. Индоктриниран като малко момче, той бил един от войниците на режима. В края на краищата на властта на червените кхмери бил сложен край, а Самбо се обърнал към алкохола, за да се опита да се справи с болката си. След известно време Самбо се оженил, но се провалил като съпруг и баща. Биел жена си, а децата му били трафикирани.


За Самбо надеждата изглеждала много далече. Той бил допуснал много грешки. Животът му бил белязан от провали и той скрил болката си зад безчувствеността, която носел алкохола. Когато Исус отишъл в храма, Той използвал откъса от Исая 61, за да обяви Своята цел—да донесе добри новини на бедните. Хората като Самбо. Хора като теб и мен. Като християни ние носим същия Дух. Христос живее в нас, а Той е надеждата на славата.


Когато ни боли, когато надеждата изглежда недостижима, можем да се доверим на думите на Исус. С Него мрачните сезони се трансформират. Той изцелява съкрушените по сърце, вързаните в окови и тези, които са потиснали чувствата си.


Като християни, ние носим същия Дух. Христос живее в нас, а Той е надеждата на славата. Исус обещава живот, надежда и топлина. Той е нашият бляскав Цар.


Молитва:


Господи, благодаря Ти за Духа Ти, който живее в мен. Позволи ми да усетя пълнотата на Твоята слава. Амин.