предприемачеството като източник на щастие и благополучие

Посвещение
Библейските градове Вавилон и Йерусалим са символи на два начина на мислене за щастието и бизнеса. Вавилон е представен от онази част от света на бизнеса, която вярва, че щастието и благополучието се намират в: „себереализация чрез правене на много пари, притежаване на символи на състояние и власт, както и победа в конкуренция“. Девизът, който върви към това е: целта оправдава средствата. Този начин на мислене характеризира духовната сила, която царува над Вавилон. Библията споменава тази сила като великата блудница на Вавилон (Откр. 17). Тя е богата и просперираща и всеки иска да участва в нейното богатство и в лукса, който си позволява (Откр. 18). Самият аз бях част от тази култура и години наред бях воден от този идеал за себереализация, богатство и лукс. И все пак не намерих щастието си там, въпреки факта, че нищо не ми липсваше.

Богът на Библията е духовната сила зад символичния град Йерусалим, както е описано в Откровение 21. Бог има различни начини да дарява щастие и просперитет на хората. Той не остава на високо място, а слиза при хората. Той иска да служи и да споделя любовта си. Като бизнесмени бихме казали: „Основната основа на нашата дейност е интересът на клиента. Искаме да задоволим нуждите на нашите клиенти и да ги обслужваме с любов. Девизът на такова предприемачество е: как да добавим стойност към нашите продукти и услуги по икономически изгоден начин, така че да увеличим максимално благосъстоянието на нашите клиенти и други заинтересовани страни в компанията.“ Чувствам се привилегирован, че открих този начин на правене на бизнес.

Разликата между двете духовни сили и/или начини на мислене не е само в техните начини на правене на бизнес, но и в техните желания и техните дефиниции за благополучие. За Вавилон благосъстоянието е лично щастие, определено от предприемачески успех, високи печалби, голям личен доход и уважение от страна на акционерите. За Йерусалим благополучието се определя като лична среща и връзка, като любов и последващото отношение на служене, но също и като справедливост в смисъл, че хората и творението процъфтяват по начина, по който са били предназначени.

Следващите дни от плана за четене ни водят на пътешествие от Вавилон до Йерусалим, по време на което споделям личното си пътуване като бизнесмен.

Въпрос за деня

Как бихте определили „щастието“?