ето ме, господи

Посвещение

Въведение

Библията е самото Божие Слово. Но това Слово не беше дадено на човечеството наведнъж, цялото по едно и също време, чрез един човек и в един и същ стил. Библията ни е била разкривана в продължение на 1600 години и използва доста разнообразни литературни стилове: история, закон, проповеди, поезия, либрето към мюзикъл, мъдри поговорки, драматични диалози, писма и пророчески видения. Почти цялата Библия е представена в стил, който носи информация от Бог за нас.

Освен Псалмите. Съдържанието на Псалмите идва от Бог, но Той е насочвал написването им в първо лице, за да ни даде речник, с който ние да говорим на Него. Псалмите са първокласна литература на посвещение, насочваща нашите мисли и емоции към това да отдаваме на Бог хвала, прошения, стенания, оплаквания, трудности, изповед на грях, викове на болка, молба за защита, прошка, напътствие и изцеление.

Около половината от посвещенията в книжката Ето ме, Господиизразяват молба за помощ, а другата половина изразява благодарност и радост. Надявам се, че това „Библейско изучаване за заети хора“ ще обогати вашия молитвен живот и ще ви отведе до едно още по-дълбоко оценяване на чудесния духовен ресурс наречен Псалми.