Значение на Молитвата

Посвещение

Отдай се на молитва

Четем: Деяния 2:42–47

За размисъл: Деяния 2:42

Насоки към текста

Първите последователи на Исус Христос са описани като хора в единство, посветени да следват учението на Исус, отдадени един на друг в служене и общение и посветени на молитвата. Ранната църква е пример за нас за това как трябва винаги да пребъдваме в молитва, защото молитвата е важна за нашия живот на вяра, за единството между вярващите и за живота на църквата.

Като ученици на Исус, на нас е даден дарът на молитвата. Чрез нея ние можем да общуваме интимно с Всемогъщия Бог, да знаем, че Бог ни чува, когато се молим, и да сме уверени, че Той ще отговори. Чрез молитва Бог ни храни и насърчава в духовното ни израстване. А колкото повече израстваме, толкова повече животът ни, служението ни и характерът ни се подчиняват на Божията воля.

Молитвата е мощно оръжие за нас в духовните битки. Когато сме посветени на молитвата, ние сме в състояние да се борим с лъжите на врага и да устоим на всичко, с което той се опитва да ни заблуди.

Но преди да можем да се възползваме от всички предимства на молитвата и да разберем нейното значение, трябва да се научим да се предаваме на молитва, да отделяме време, за да насочим и фокусираме погледа си към Този, който е в състояние да отговори. Когато чуваме как Той ни говори и виждаме как отговаря на нашите молитви, това ни помага да знаем повече за Божия характер и любов към нас. Колкото повече време прекарваме в молитва, толкова по-дълго сме в общение с нашия небесен Отец.

В началото на този нов курс нашата цел е да вникнем в значението на молитвата, да установим редовна молитва и да се молим за нашите близки, общности и за света. Нека се посветим да бъдем отдадени на молитвата и да се стремим да познаваме Този, на когото се молим.

Молитва

Отче Боже, Ти си създал всичко за Свое удоволствие, желаейки интимна и искрена връзка и комуникация с мен всеки ден. Господи, каква страхотна и прекрасна привилегия е да Те познавам! Господи, премахни всякакви пречки, които ме възпрепятстват или разсейват да се моля на Теб ежедневно. Господи, помогни ми да положа усърдие и да направя молитвата приоритет. Господи, направи молитвата мой първи отклик на всяко обстоятелство, преди да предприема каквото и да е действие. В името на Исус, амин.