В Исус Ти Си...

Посвещение

Седмица 1


Стих за научаване


„17 Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“


2 Коринтяни 5:17