В Началото

Посвещение

Седмица 1


Понеделник


Четем: Битие 1:1-5; Йов 38:4-7


За размисъл: Битие 1:3-4


Насоки към  текста


В началото земята била в мрак. Нямала форма и всичко, което имало, било вода. Но Бог бил там. Той съществувал в тъмнината, дори преди да е създадена светлината.


"Нека бъде светлина." Бог заповядал да стане светлина. Той преобразил тъмнината, като създал светлина. Той отделил светлината от тъмнината и наименувал и двете. Писанието не казва, че тъмнината била лоша, но казва, че Бог я е отделил от светлината, която според Него е добра.


Създаването на светлината дало начало на времето, както ние го разбираме. Писанието не казва, че Бог специално създал времето, но с въвеждането на светлината Бог всъщност създал явлението ден. Светлината бележи деня, а тъмнината бележи нощта. Редуването на светлината и тъмнината е начинът, по който измерваме времето.


Бог създал земята по Своето намерение, с много творчество и с определена цел. Нито едно действие на Бог от сътворението не било грешка. Бог положил основите на земята, светлината и тъмнината, деня и нощта - с цел и предназначение.


В книгата на Йов намираме още подробности за Божиите намерения и творчество при сътворението. Йов бил праведен човек, който преживял ужасни загуби. Йов не  съгрешил и не започнал да проклина Бог в теготата си. Той обаче поискал от Бог някакво обяснение за страданието си. В отговор Бог задал на Йов множество въпроси, като всеки път започвал с думите: „Къде беше ти, когато Аз. . . ? " Въпросите напомнили на Йов за Божия суверенитет.


Когато нашият свят се руши, ние като Йов можем да се приближим до Божия трон. Можем там да излеем своите въпроси и болка. Той не винаги ще ни отговори по начина, по който се надяваме, но можем да бъдем уверени че Той винаги ще бъде там и ще ни изслуша. Той е създал основите на земята, заедно с всичко в нея. Той е създал светлината и времето, и нищо не е извън Неговия контрол. Нека извикаме от радост като Негов народ.


Молитва


Господи Боже, изумен съм от Твоята сила в сътворението. Създал си светлина и си я отделил от тъмнината. Славя Те за Твоето величие. Ти си направил всичко с цел. Помогни ми да Ти се доверя, когато се чувствам заобиколен от тъмнина. Амин.