Да намериш пътя си обратно към Бог

Ден 1 от 5 • Четене за днес

Посвещение

Би трябвало да има нещо повече

Имал ли си някога чувството, че преследваш нещо в живота, което няма да ти донесе пълно удовлетворение? Обърни внимание на това чувство. То е от Бог.

Не говорим само за злоупотребата с наркотични вещества, въпреки че пиенето и отдаването на други пристрастявания със сигурност могат да се класифицират като преследване на нещо празно. Познаваме и много “добри църковни хора”, които отиват на служба всяка седмица — или които проповядват от амвона на тези хора — но които чувстват себе си далеч от Бог. Те са “успешни”, “праведни” и “животът им е подреден” отвън, но им липсва Бог отвътре. Заети са с религиозни практики и работа, училище или семейството си, но това не им е достатъчно. Те копнеят да почувстват Бог реален.

Този копнеж е първото духовно пробуждане за всеки един от нас по пътя ни обратно към Бог: “Би трябвало да има нещо повече.”

Когато жадуваш за дълбока и удовлетворяваща любов, когато искаш да отдадеш себе си на нещо, което наистина ще бъде катализатор за промяна, или когато търсиш отговори на най-трудните въпроси от живота, ти търсиш Бог. Реално имаш две възможности: можеш да продължиш да се опитваш да удовлетвориш тези копнежи сам или можеш да се обърнеш към Този, който всъщност ти е дал тези копнежи.

Нашата жажда за истинска любов произлиза от това как човешката раса всъщност е била създадена. Божието намерение е било ние да получаваме Неговата любов директно от Него или от другите, с които поддържаме здравословни взаимоотношения. Това, за което жадуваме, Бог не просто притежава, но всъщност и е. Той е любов и ни преследва с любов.

Чували сме да казват, че всеки човек, който чука на вратата на някой бордей, всъщност търси Бога. Ако чукаш на вратата на някое саморазрушително поведение или взаимоотношение, ти може би всъщност си стигнал до важно място в пътуването си обратно към Бог. Защо? Защото чувството на разочарование, което евтините заместители неизбежно предизвикват, ще те накара да се чудиш къде можеш да намериш истинска любов. Ще позволиш ли на Бог да утоли жаждата ти да обичаш и да бъдеш обичан?

Какво разкриват дейностите ти през седмицата за това, което си мислиш, че ще ти донесе удовлетворение?