Мантинели: предпазвайки ни от неща, за които да съжаляваме в живота

Мантинели: предпазвайки ни от неща, за които да съжаляваме в живота

5 дни

Мантинелите са поставени, за да предпазват превозните средства от отклоняване към опасни или забранени зони. Ние често не ги забелязваме, докато не ни потрябват - и тогава сме благодарни, че те са там. Какво щеше да стане, ако имахме мантинели и в нашите взаимоотношения, финанси, кариери? Как щяха да изглеждат? Щяха ли да ни пазят, и по какъв начин, от неща, за които да съжаляваме в бъдеще? През следващите пет дни, нека проучим как да настроим личните си предпазни мантинели.

Издател

Бихме искали да благодарим на Анди Стенли и North Point Ministries за предоставянето на този план. За повече информация посетете: https://www.anthology.study/anthology-app

За издателя

Завършен повече от 100000 пъти