Освободи време за почивка

Освободи време за почивка

5 дни

Работохолизмът и постоянната заетост често биват одобрявани в нашия свят и е истинско предизвикателство да можем да си почиваме. За да можем ефективно да изпълняваме нашите житейски роли и планове, трябва да се научим да си почиваме. В противен случай, няма да можем да дадем нищо на любимите си хора, нито ще можем да постигнем целите, които сме си поставили. Нека да прекараме следващите 5 дни, като се учим как да си почиваме и как можем да приложим наученото в живота си.

Издател

Този план за прочит е създаден и предоставен от YouVersion.

За издателя

Завършен повече от 250000 пъти