Ежедневно търсене на Божието сърце - Мъдрост

Ежедневно търсене на Божието сърце - Мъдрост

5 дни

"Ежедневно търсене на Божието сърце" е 5-дневен план за прочит, замислен да ни насърчи, предизвика и помогне по пътя на всекидневния живот. Както Бойд Бейли е казал: "Търси Го дори когато не си в настроение за това или пък си твърде зает и Той ще възнагради твоята вярност". Библията казва: "Блажени онези, които пазят свидетелствата Му, които Го търсят с цяло сърце". (Псалм 119:2)

Издател

Бихме искали да благодарим на Бойд Бейли и Wisdom Hunters за предоставянето на този план. За повече информация, моля посетете: https://www.wisdomhunters.com/

За издателя

Завършен повече от 250000 пъти