Очаквайки Теб - пътешествие на надеждата в очакване на Рождество

Ден 1 от 7 • Четене за днес

Посвещение

НА ТОЧНОТО ВРЕМЕ

РАЗСЪЖДЕНИЕ

От векове на Божия народ бил обещан Спасител. Те копнеели и се молели за спасение. И тогава в точния ден, на правилното място и на правилното време, Исус се родил. Въпреки че Бог рядко се появява, когато на нас ни се иска, Той винаги идва в правилния момент.

Всички ние очакваме нещо да се случи, често чудейки се дали Бог не ни е забравил. Докато чакаш, нека раждането на Христос да те окуражава. Само защото Бог не се е намесил (доколкото би могъл да Го видиш), не означава, че те е изоставил. За Него един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден. Точно в този момент Той работи за Своя слава и за твое добро. Даже обстоятелствата да говорят обратното, Бог ще се намеси по график, изпълнявайки Своите дългосрочни планове за теб. Не се предавай, преди да е дошло правилното време.

Положи надежда в яслата и знай, че си обичан и ценен от Бог, който слезе от небето и дойде на точното време заради теб.

РАЗМИСЪЛ

Чуй радостния звук

Чуй радостния звук! Спасителят идва,
Спасителят, който бе обещан.
Нека всяко сърце приготви трон
и всяка уста песен.

Той идва да освободи затворниците,
държани в плен от Сатана.
Вратите бронзови отварят се пред Него, 
железните окови падат.

Той идва да превърже съкрушените сърца,
ранените души да изцели,
с богатствата на Свойта благодат
смирените и бедни да обогати.

Пеем радостно "осанна", Принце на мира,
Твойто идване ще възвестим,
и вечните небесни арки ще звънтят
с прекрасното Ти Име.

Филип Додридж, 1702–1751

МОЛИТВА

Отче, срещни ме, докато чакам - на мястото, където копнея за онова, което още не се е изявило напълно. Утеши сърцето ми и ми дай да мога да видя, че Ти Си наблизо. Вярвам, че Твоите планове са добри. Виждам го в раждането на Твоя единствен Син.

Понякога се боря да видя отвъд мъглата, която ме заобикаля. Поднови увереността ми, докато издигам очите си към Теб. Прослави се в живота ми през този сезон на очакване. Амин.