Името Му Е

27 дни

В Писанията виждаме важността на имената. Името често казва нещо за характера на човека. Друг път името отразява призива на човека. Що се отнася до Бога, само едно име просто не е достатъчно, за да разкаже за Неговото величие и могъщество. Само едно име просто не може да опише нашия Спасител. Присъединете се към нас, докато разглеждаме четири имена, които ни разкриват величието на Исус.

Издател

Бихме искали да благодарим на Господ много за това, че предоставихме този план. За повече информация, моля, посетете: https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%BE % D0% B3-% D0% 92% D1% 81% D0% B5% D0% BE% D1% 82% D0% B4% D0% B0% D0% B9% D0% BD% D0% BE-LGG-България- 134264173970092 /

За издателя