Пет измерения на Божията любов

Пет измерения на Божията любов

5 дни

Познаваме ли достатъчно Божието сърце? А своето? В Библията се говори за любовта, „която свързва всичко в съвършено единство“. Хармонията, която търсим в живота си, във взаимоотношенията си с останалите, а и със самите себе си, е възможна единствено и само чрез Божията любов. И обратното - ако любовта Му отсъства, хаосът и объркването царуват. Поемете на това петдневно пътуване в опознаването на различните лица на Божията любов.

Издател

Бихме искали да благодарим на Българското библейско дружество за предоставянето на този план. За повече информация, моля посетете:
https://biblesociety.bg/pages/view/28/Bulgarian-Bible-Society

За издателя

Завършен повече от 1000 пъти