Числа 36
НП

Числа 36

36
Наследствено право на дъщерите при омъжване
36:1-12Чис. 27:1-11
1Тогава дойдоха старейшини на родове от племето на потомците на Галаад, син на Махир, син на Манасия, Йосифовия син, и казаха пред Мойсей и пред предводителите – старейшини на израилските родове: 2#Чис. 27:7; И.Н. 17:4„Господ заповяда на господаря ни да даде земята за наследство на израилтяните по жребий; и господарят ни получи заповед от Господа да даде наследството на брат ни Салпаад – на неговите дъщери. 3Но ако те се омъжат за синове от някое друго племе на израилтяните, тогава наследството им ще бъде отнето от наследството на нашите бащи и ще бъде прибавено към наследството на онова племе, в което те бъдат омъжени; така то ще бъде отнето от наследството, което ни се пада по жребий. 4Дори когато дойде юбилеят на израилтяните, наследството им ще бъде прибавено към наследството на онова племе, в което те бъдат омъжени; така наследството им ще бъде отнето от наследството на бащиното ни племе.“
5И така, според словото на Господа Мойсей заповяда на израилтяните: „Право е това, което говори племето на Йосифовите потомци. 6Ето какво заповяда Господ за Салпаадовите дъщери: „Те могат да се омъжат за когото им се нрави, стига само да се омъжат в род от бащиното си племе, 7за да не минава наследството на израилтяните от племе в племе; защото всеки от израилтяните трябва да бъде привързан към наследството на бащиното си племе; 8и всяка дъщеря, която има наследство в някое племе на израилтяните, трябва да стане жена на някого от рода на бащиното си племе, така че всеки от израилтяните да получава бащиното си наследство. 9Наследството да не преминава от едно племе в друго, а всяко племе на израилтяните да се привързва към своето наследство.“
10И Салпаадовите дъщери направиха, както Господ заповяда на Мойсей, 11защото Махла, Тирца, Хогла, Милка и Ноа – дъщерите на Салпаад, се омъжиха за синовете на чичовците си. 12Те се омъжиха в род от потомците на Манасия, Йосифовия син; и така наследството им остана в племето на бащиния им род.
13Тези са законите и наредбите, които Господ даде на израилтяните чрез Мойсей в Моавската равнина при Йордан, срещу Йерихон.