Битие 9
НП
9
1 # Бит. 1:28 Тогава Бог благослови Ной и синовете му и им каза: „Плодете се, размножавайте се и пълнете земята. 2Ще се боят от вас всички животни по земята и всички птици в небето; всичко, което се движи по земята, и всички риби в морето са дадени във вашите ръце. 3#Бит. 1:29Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна; давам ви всичко като зелената трева. 4#Лев. 7:26-27; 17:10-14; 19:26; Вт. 12:23; 15:23; 1 Цар. 14:33Само месо с живеца му, тоест с кръвта му, не яжте. 5Затова ще потърся сметка за вашата кръв – от всяко животно и от всеки човек; за кръвта на всеки човек ще потърся сметка от братята му. 6#Бит. 1:27; Изх. 20:13Който пролее кръвта на човек, от човек ще бъде пролята неговата кръв; защото по Божий образ човекът беше създаден. 7#Бит. 1:28Плодете се и се размножавайте, населявайте земята и се умножавайте.“
8След това Бог каза на Ной и на синовете му с него: 9„Ето Аз сключвам Своя завет с вас и с потомството ви след вас, 10и с всяко живо същество, което е при вас: с птиците и с добитъка, и с всички диви животни по земята, които са при вас, с всички, които излязат от ковчега – с всички животни по земята. 11#Ис. 54:9-10; Сир. 44:18Аз сключвам Своя завет с вас, че всичките живи същества никога вече няма да бъдат изтребвани от водите на потоп, че никога няма друг потоп да опустоши земята.“
12И Бог каза: „Ето знака на завета, който давам между Мене и вас и всяко живо същество, което е при вас, за всички поколения за вечни времена. 13Аз поставям Своята дъга в облака да бъде знак на завета между Мене и земята. 14И когато докарам облак над земята, ще се появи дъга в облаците 15и ще Си спомня Моя завет, който е между Мене и вас и всяко живо същество, всяка твар; че водите няма вече да изтребят всяко живо същество. 16Щом дъгата Ми се появи в облака и я погледна, ще си спомня вечния завет между Бога и между всяко живо същество твар по земята.“ 17И Бог каза на Ной: „Това е знакът на завета, който сключих между Мене и всяка твар по земята.“
18 # Бит. 10:6 Излезлите от ковчега синове на Ной бяха Сим, Хам и Яфет. Хам беше баща на Ханаан. 19Тези трима бяха Ноевите синове и от тях бе населена цялата земя.
20Тогава Ной започна да обработва земята и насади лозе. 21Той пи вино, опи се и лежеше гол в шатрата си. 22И Хам, баща на Ханаан, видя голотата на баща си и разказа на двамата си братя отвън. 23А Сим и Яфет взеха дреха и като я поставиха на раменете си, тръгнаха заднишком и покриха голотата на баща си; но лицата им бяха обърнати назад, така че те не видяха голотата на баща си.
24Когато Ной се събуди от опиянението си и научи какво е направил младият му син, 25рече: „Проклет да е Ханаан! Последен роб ще бъде на братята си.“
26Той каза още: „Благословен да е Господ, Симовият Бог. Нека Ханаан бъде техен роб. 27Нека Бог даде простор за Яфет и той да се засели в шатрите на Сим, и нека Ханаан бъде техен роб.“
28И Ной живя триста и петдесет години след потопа. 29А всички дни на Ной бяха девестотин и петдесет години; тогава той умря.