Исус Навин 6
РИ ББД

Исус Навин 6

6
Превземане на Йерихон и спасяване на Раав
1(А Йерихон беше затворен и заключен заради израилтяните; никой не излизаше и никой не влизаше.)
2 # Вт. 7:24; И.Н. 2:24, 8:1 Господ каза на Исус: Предадох в ръката ти Йерихон, царя му и силните му и храбри мъже.
3И така, ходете около града, всички военни мъже, и обиколете града веднъж. Така правете шест дни.
4 # Чис. 10:8; Съд. 7:16,22 Седем свещеника нека носят седем военни рога#6:4Овнешки рогове. пред ковчега; а на седмия ден обиколете града седем пъти и свещениците нека свирят с роговете.
5И когато засвирят продължително с военния рог и когато целият народ чуе звука от рога, да извика силно; тогава градската стена ще падне на мястото си и хората нека тръгнат, всеки право напред.
6Тогава Исус, Навиновият син, повика свещениците и им каза: Вдигнете ковчега на завета и седем свещеника нека държат седем военни рога пред Господния ковчег.
7 Исус каза на народа: Минете и обиколете града; а въоръжените мъже нека минат пред Господния ковчег.
8И така, след тези думи на Исус към народа седемте свещеника, които държаха седемте военни рога пред Господа, минаха и свиреха с роговете; а ковчегът на Господния завет вървеше след тях.
9 # Чис. 10:25 И въоръжените мъже вървяха пред свещениците, които свиреха с роговете. Докато свещениците свиреха с роговете и вървяха, задната стража крачеше зад ковчега.
10А Исус заповяда на народа: Да не викате, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума из устата ви, до деня, когато ще ви кажа да извикате. Тогава извикайте!
11И така, Господният ковчег обиколи около града веднъж; и дойдоха в стана и пренощуваха там.
12 # Вт. 31:25 На другата сутринта Исус стана рано и свещениците вдигнаха Господния ковчег.
13Седемте свещеника, които държаха седемте военни рога, вървяха пред Господния ковчег, като крачеха и свиреха с роговете. Пред тях вървяха въоръжените мъже, а задната стража следваше след Господния ковчег, докато свещениците свиреха с роговете и вървяха.
14И така, на втория ден обиколиха града веднъж и се върнаха в стана. Така направиха шест дни подред.
15На седмия ден станаха рано, при пукването на зората, и обиколиха града седем пъти по същия начин. Само този ден обиколиха града седем пъти.
16И на седмия път, докато свещениците свиреха с роговете, Исус каза на народа: Извикайте, защото Господ ви предаде града.
17 # И.Н. 2:4 Градът и всичко, което е в него, ще бъдат обречени на Господа. Само блудницата Раав да остане жива – тя и всички, които са в къщата ѝ с нея, защото скри пратениците, които изпратихме.
18 # Вт. 7:26, 13:17; И.Н. 7:1,11,12,25; 3 Ц. 18:17,18; Йона 1:12 Но вие се пазете от всяко обречено нещо, да не би да вземете от това, което е обречено, и да донесете проклятие върху стана на Израил, и да ги смутите.
19Всичкото сребро и злато, и медните и железните съдове са посветени на Господа. Те трябва да се внесат в Господнето съкровище.
20 # И.Н. 6:5; Евр. 11:30 И така, народът извика и свещениците свиреха с роговете. Когато народът чу звука на рога и нададе мощен вик, стената падна на мястото си. Тогава хората влязоха в града – всеки право напред, и превзеха града.
21 # Вт. 7:2 И обрекоха на изтребване с острието на меча всичко в града: мъже и жени, млади и стари, говеда, овци и осли.
22 # И.Н. 2:14; Евр. 11:31 Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха огледали земята: Влезте в къщата на блудницата Раав и я изведете оттам заедно с всичко, каквото има, според както ѝ се заклехте.
23 # И.Н. 2:13 И така, след като влязоха младежите, съгледвачите, изведоха Раав, баща ѝ, майка ѝ, братята ѝ и всичко, което имаше. Изведоха и всичките ѝ роднини и ги отведоха вън от Израилевия стан.
24 # И.Н. 6:19 Града и всичко в него израилтяните изгориха с огън. Само среброто и златото, и медните и железните съдове сложиха в съкровищницата на Господния дом.
25 # Мат. 1:5 А блудницата Раав, бащиното ѝ семейство и всичко, което имаше тя, Исус остави живи. Раав живее сред Израил и до днес, защото скри пратениците, които Исус изпрати да съгледат Йерихон.
26 # 3 Ц. 16:34 В онова време Исус се закле с думите: Проклет да бъде пред Господа онзи човек, който реши да съгради този град Йерихон. Със смъртта на първородния си син ще положи основите му и със смъртта на най-младия си син ще постави портите му.
27 # И.Н. 1:5, 9:1,3 Така Господ беше с Исус; и името му се прочу по цялата земя.

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Научете повече за Библия, ревизирано издание