Битие 1
РИ ББД

Битие 1

1
НАЧАЛО НА СВЕТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО
(1:1—11:32)
Сътворението
1 # Пс. 8:3, 33:6, 89:11,12, 102:25, 136:5, 146:6; Ис. 44:24; Йер. 10:12, 51:15; Зах. 12:1; Йоан 1:1,2; Д.А. 14:15, 17:24; Кол. 1:16,17; Евр. 1:10, 11:3; Откр. 4:11, 10:6 В началото Бог сътвори небето и земята.
2 # Пс. 33:6; Ис. 40:13,14 А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
3 # Пс. 33:9; 2 Кор. 4:6 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
4И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
5 # Пс. 74:16, 104:20 Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи.
6 # Йов 37:18; Пс. 136:5; Йер. 10:12, 51:15 И Бог каза: Да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода.
7 # Пс. 148:4; Пр. 8:28 И Бог направи свода; и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода; и стана така.
8Бог нарече свода Небе. И настана вечер, и настана утро, ден втори.
9 # Йов 26:10, 38:8; Пс. 33:7, 95:5, 104:9, 136:6; Пр. 8:29; Йер. 5:22; 2 Пет. 3:5 И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така.
10Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
11 # Лука 6:44; Евр. 6:7 И Бог каза: Да прорасне от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
12От земята прорасна крехка трева – трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
13И настана вечер, и настана утро, ден трети.
14 # Вт. 4:19; Пс. 74:16,17, 104:19, 136:7 И Бог каза: Да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините;
15и да бъдат за светила на небесния свод, за да осветяват земята; и стана така.
16 # Йов 38:7; Пс. 8:3, 136:7-9, 148:3,5 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
17И Бог ги постави на небесния свод, за да осветяват земята,
18 # Йер. 31:35 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
19И настана вечер, и настана утро, ден четвърти.
20Бог каза: Да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод.
21 # Бит. 6:20, 7:14, 8:19; Пс. 104:26 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида ѝ; и Бог видя, че това беше добро.
22 # Бит. 8:17 И Бог ги благослови, като каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
23И настана вечер, и настана утро, ден пети.
24Бог каза: Да произведе земята одушевени животни според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така.
25Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка – според видовете му, и всичко, което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че това беше добро.
26 # Бит. 5:1, 9:2,6; Пс. 8:6, 100:3; Екл. 7:29; Д.А. 17:26,28,29; Як. 3:9; 1 Кор. 11:7; Еф. 4:24; Кол. 3:10 Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
27 # Бит. 5:2; Мал. 2:15; Мат. 19:4; Марк 10:6; 1 Кор. 11:7 И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
28 # Бит. 9:1,7; Лев. 26:9; Пс. 127:3, 128:3,4 И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
29 # Бит. 9:3; Йов 36:31; Пс. 104:14,15, 136:25, 146:7; Д.А. 14:17 Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
301#Пс. 145:15,16, 147:9; Йов 38:41А на всички земни зверове, на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна; и стана така.
31 # Пс. 104:24; 1 Тим. 4:4 И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. И настана вечер, и настана утро, ден шести.

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.


Научете повече за Библия, ревизирано издание

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.