1 & 2 Tessalonisense - Hoop vir 'n beter toekoms

Bybeldagboek

Lees: 1 Tessalonisense 1:1-3

SOAP:  1 Tessalonisense 1:2-3

Paulus begin hierdie brief aan die kerk deur God se genade en vrede aan die gelowiges oor te dra en hulle in die geloof aan te moedig. Hy verduidelik hoe hy in die gewoonte gekom het om doelgerig vir sy broers en susters in Christus in Tessalonika te bid. Paulus se hart en gedagtes het van danksegging oorgeloop terwyl hy drie spesifieke dinge onthou: hulle werke van geloof, hulle liefdevolle arbeid en hulle standvastigheid in die hoop op Christus.
 

Soos Paulus, kan ons kies om mekaar doelbewus aan te moedig, terwyl ons voortgaan om Christus saam te volg. In stede daarvan om onsself met ‘n ander gelowige te vergelyk of om die optrede van 'n mede-dissipel te kritiseer, kan ons ons aandag daarop vestig om in te tree vir ander dat hulle voortgaan om hulle geloof te aktiveer. 

Here, help my om dankbede op te stuur en altyd te onthou om U te smeek vir die voortdurende groei van die liggaam van Christus. Help ons om in geloof, hoop en liefde te groei en ons geloof uit te leef met harte wat ten volle aan u oorgegee is. Amen