Kom Ons Lees Saam die Bybel (September)

Kom Ons Lees Saam die Bybel (September)

30 Dae

Deel 9 van 'n reeks van 12: Hierdie leesplan lei gemeentes deur die hele Bybel in 365 dae. Nooi ander om elke maand by jou aan te sluit as julle 'n nuwe afdeling begin. Hierdie reeks werk goed saam met die Bybel op CD — luister in minder as 20 minute per dag! Elke afdeling sluit Ou- en Nuwe Testament hoofstukke in, met Psalms tussendeur versprei. Deel 9 sluit die volgende boeke in: Nehemia, Ester, 1 en 2 Timoteus, Joël, Amos, Obadja, Nahum, Habakuk, Sefanja, Titus, Filemon, Jakobus, Haggai, Sagaria en Maleagi.

Uitgewer

Ons wil Life.Church graag bedank vir die verskaffing van hierdie plan. Vir meer inligting, besoek gerus: www.life.church

Oor Die Uitgewer

Meer as 75000 voltooi