Ifyakutaŋga 2:10

Ifyakutaŋga 2:10 AAL59

Kaŵili kuEdeni kwalitulile inika iyakutontosye'ŵala; popele ukufumo'ko yalilekene, nekwaluka ni nika sine.
AAL59: Amashiwi Aba Lesa
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Ifyakutaŋga 2:10