PSALMS 91:2

PSALMS 91:2 AFR83

hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”
AFR83: Afrikaans 1983
Deel

PSALMS 91:2

Deel