SPREUKE 21
AFR83
21
1Die wil van die koning staan onder die gesag van die Here;
soos 'n stroom water lei Hy dit soos Hy verkies.
2In sy eie oë is alles wat 'n mens doen, reg,
maar die Here toets die gesindheid.
3Die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is
eerder as dat jy offers bring.
4Die sonde van goddeloses begin altyd met selfverheffing en eiewaan.
5Wat hardwerkende mense beplan, is nuttig,
maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek.
6Skatte wat met bedrog versamel is,
verdwyn in die wind en bring die dood.
7Die geweld van goddelose mense vernietig hulleself,
want hulle weier om reg te doen.
8'n Slegte mens loop krom paaie;
'n eerbare mens tree eerlik op.
9Liewer bo-op 'n dak woon
as saam met 'n twisgierige vrou onder een dak.
10'n Slegte mens smag na meer kwaad;
hy het nie medelye met sy naaste nie.
11As jy 'n ligsinnige mens laat boet vir sy dade,
leer onervare mense wysheid daaruit;
as jy iemand onderrig wat wysheid het,
leer hy self daaruit.
12Die regverdige God sien wat in die goddelose se huis aangaan
en Hy bring die goddelose tot 'n val.
13As jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van 'n arm mens,
sal jý ook nie antwoord kry as jý roep nie.
14'n Geskenk in die stilte paai 'n man wat kwaad is;
as dit versigtig aangebied word, laat dit heftige woede bedaar.
15As daar reg geskied, is mense wat reg doen, bly,
en staan dié wat onreg doen, verskrik.
16As iemand ophou om verstandig te lewe,
beland hy tussen die dooies.
17Wie plesier voorop stel, word arm;
wie lief is vir wyn en lekker kos, word nie ryk nie.
18Jy ruil maklik 'n slegte mens uit vir een wat reg doen
en 'n onbetroubare vir 'n eerlike.
19Liewer in 'n woestyn woon
as by 'n twisgierige vrou wat aanhou neul.
20In die woning van 'n wyse mens is daar altyd kosbare besittings en olie;
'n dwase mens bring sy goed deur.
21Wie na reg en liefde strewe,
aan hom word 'n vol lewe en eer geskenk.
22'n Wyse man kan selfs 'n stad vol dapper verdedigers oorwin
en die vesting waarop hulle vertrou, laat val.
23Wie sy mond en sy tong in toom hou,
hou hom uit gevaar.
24'n Ligsinnige mens is hovaardig en aanmatigend,
sy hovaardige optrede het geen perke nie.
25'n Lui mens soek sy dood,
want hy wil nie sy hande uit sy moue steek nie;
26hy sit die hele dag net en wens.
Die regverdige kan gee sonder om suinig te wees.
27Die Here het 'n afsku in die offers van goddeloses,
te meer as hulle dit bring met slegte bedoelings.
28'n Vals getuie gaan sy dood tegemoet.
'n Betroubare getuie se getuienis het betekenis.
29'n Slegte mens gee voor dat hy weet wat hy doen;
'n eerlike mens bly by die koers wat hy gekies het.
30Teenoor die Here geld geen menslike wysheid, insig of besluit nie.
31Perde kan afgerig word vir oorlog,
maar dit is die Here wat die oorwinning gee.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1983