KLAAGLIEDERE 3:47

KLAAGLIEDERE 3:47 AFR83

angs en benoudheid het oor ons gekom, verlatenheid en verwoesting.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel