KLAAGLIEDERE 3:17

KLAAGLIEDERE 3:17 AFR83

Hy het alle rus van my af weggeneem; ek het al vergeet van voorspoed.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel