HABAKUK 3
AFR83

HABAKUK 3

3
Habakuk se gebed
1'n Gebed van die profeet Habakuk. Op die wysie van 'n klaaglied.
2Here, ek het gehoor wat van U vertel is
en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het.
Doen dit tog ook in ons tyd,
laat u dade ook in ons tyd ervaar word,
ontferm U selfs in u toorn.
3God kom van Teman af,
die Heilige kom van Paranberg af. Sela
Die hemelruim is vol van sy majesteit,
die aarde vol van sy roem.
4Hy kom met die glans van die lig,
weerligte blits uit sy hand,
sy hand so vol mag.
5Voor Hom uit gaan die pes,
in sy voetstappe volg die dood.
6Wanneer Hy staan, skud die aarde;
wanneer Hy kyk, bewe die nasies.
Die eeue-oue berge verkrummel,
die ou-ou heuwels val inmekaar,
die berge waaroor Hy van ouds af gewandel het!
7Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref,
hoe die tentdoeke van Midian bewe.
8Was U kwaad vir die riviere, Here?
Het u toorn teen die strome ontvlam?
Het die see U woedend gemaak
dat U op u perde gery het,
op die strydwaens waarmee U oorwin?
9U het u boog uitgehaal
en met 'n eed die opdrag aan die pyle bevestig. Sela
U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom.
10Toe die berge U sien, het hulle gebewe,
stormwaters het verbygespoel,
die diep water het gedreun
en sy golwe hoog laat opslaan.
11Toe u vlieënde pyle blits
en u blink spies flikker,
het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek.
12In u gramskap stap U oor die aarde,
in u toorn vertrap U die nasies.
13U het uitgegaan om u volk te red,
om u gesalfde koning te red.
U verpletter die aanvoerder van die goddeloses,
U stroop hulle kaal van kop tot tone. Sela
14Met sy eie pyle deurboor U die aanvoerder
wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi
terwyl hulle jubel soos dié wat die
ellendiges in hulle skuilplekke verslind.
15U trek deur die see met u perde
sodat die magtige waters bruis.
16Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder,
my lippe het gebewe,
my hele liggaam het lam geword,
my bene het aan die ruk gegaan.
Tog sal ek geduldig wag
dat die dag van die oordeel
moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is.
17Al sou die vyeboom nie bot nie
en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie,
al sou die olyfoes misluk
en die lande geen oes lewer nie,
al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie
en die beeskrale sonder beeste wees,
18nogtans sal ek in die Here jubel,
sal ek juig in God, my Redder.
19Die Here my God gee vir my krag.
Hy maak my voete soos dié van 'n ribbok,
op hoë plekke laat Hy my veilig loop.
Vir die koorleier. Met snarespel.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1983