EKSODUS 33:2

EKSODUS 33:2 AFR83

Ek sal my engel voor jou uit stuur en Ek sal die Kanaäniete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete verdryf.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel