HANDELINGE 7:60

HANDELINGE 7:60 AFR83

Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” Met hierdie woorde het hy gesterwe.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel