2 SAMUEL 5:22

2 SAMUEL 5:22 AFR83

Toe die Filistyne weer opruk en die Spooklaagte binneval
AFR83: Afrikaans 1983
Deel