GALÁSIËRS 3
AFR53
3
Die wet is onmagtig om te red, maar dit lei na Christus en die geloof.
1 o, ONVERSTANDIGE Galásiërs, wie het julle betower #Gal. 5:7om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig?
2Dit alleen wil ek van julle weet: #Gal. 3:14; Efés. 1:13; Hebr. 6:4het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of #Rom. 10:17uit die prediking van die geloof?
3Is julle so onverstandig? Nadat julle #Gal. 4:9met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?
4 # Hebr. 10:32,35,36 Het julle verniet so baie gely? As dit maar verniet was!
5Hy wat julle dan die Gees verleen en #Gal. 2:8kragte onder julle werk, doen Hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?
6Net soos #Gén. 15:6; Rom. 4:3,9,21,22; Jak. 2:23Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken.
7Julle verstaan dan dat #Gal. 3:29die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.
8En #Gal. 3:22; 4:30die Skrif wat vooruit gesien het dat God #Rom. 3:30die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: #Gén. 12:3In jou sal al die volke geseën word.
9Sodat die #Gal. 3:29wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham.
10Want almal wat uit die werke van die wet is, #Rom. 4:15is onder die vloek; want daar is geskrywe: #Deut. 27:26Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
11En #Gal. 2:16dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want #Háb. 2:4; Rom. 1:17; Hebr. 10:38die regverdige sal uit die geloof lewe.
12Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar #Lev. 18:5die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
13 # II Kor. 5:21 Christus het #Gal. 4:5ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word — want daar is geskrywe: #Deut. 21:23Vervloek is elkeen wat #Hand. 5:30aan 'n hout hang —
14sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons #Hand. 2:33die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.
15Broeders, ek spreek #Rom. 3:5menslikerwys: selfs 'n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie.
16Nou is #Rom. 6:14; Gal. 3:8aan Abraham #Hand. 13:32die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: #Gén. 13:15; 17:8En aan jou saad, dit is Christus.
17Maar ek sê dít: die wet #Ex. 12:40 ens.wat vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie kragteloos om #Rom. 4:14; Hebr. 6:12die belofte tot niet te maak nie.
18Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk.
19Wat beteken die wet dan? #Rom. 4:15; I Tim. 1:9Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat #Gén. 13:15; 17:8die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is #Hand. 7:53deur engele beskik #Ex. 20:19,21,22; Joh. 1:17deur tussenkoms van 'n middelaar.
20En #I Tim. 2:5die middelaar is nie net vir een nie; maar God is een.
21Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.
22Maar #Gal. 3:8die Skrif het #Rom. 3:9; 11:32alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.
23Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.
24 # Mt. 5:17 Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, #Gal. 3:11sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.
25Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie.
26Want #Joh. 1:12; Gal. 4:5; I Joh. 3:1,2julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;
27want #Rom. 6:3julle almal wat in Christus gedoop is, #Rom. 13:14het julle met Christus beklee.
28Daar is #Rom. 1:16; Gal. 5:6; 6:15nie meer Jood of Griek nie, daar is #I Kor. 12:13nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want #Joh. 17:21; I Kor. 10:17; Efés. 2:14-16julle is almal een in Christus Jesus.
29En as julle aan Christus behoort, #Rom. 9:7dan is julle die nageslag van Abraham en #Gal. 4:1,7; Efés. 3:6volgens die belofte erfgename.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953