PSALMS 32
AFR53

PSALMS 32

32
Die seën van skuldvergifnis.
1 'n PSALM van Dawid; 'n onderwysing.
# Rom. 4:7,8 Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.
2Welgeluksalig is die mens aan wie die Here #II Kor. 5:19die ongeregtigheid nie toereken nie en #Joh. 1:47in wie se gees geen bedrog is nie.
3Toe ek geswyg het, #Ps. 102:4het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag;
4want u #Ps. 38:3hand was dag en nag swaar op my; my murg het verander soos deur somergloed. Sela.
5 # Ps. 51:5 My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. #Spr. 28:13; Lk. 15:18,21; I Joh. 1:9Ek het gesê: Ek wil aan die Here my oortredinge bely; en Ú het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela.
6Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is; ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie.
7U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.
8Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.
9Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, #Jak. 3:3wat 'n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie.
10 # Spr. 13:21; Rom. 2:9 Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou — met goedertierenheid sal Hy hom omring.
11Wees bly in die Here en juig, o regverdiges! En jubel, alle opregtes van hart!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953