PSALMS 27
AFR53
27
Die Here my lig en my heil!
1 'n PSALM van Dawid.
Die Here is #Ps. 84:12; Jes. 60:20; Miga 7:8my lig en #Ex. 15:2my heil: vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?
2As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet — my teëstanders en my vyande, ja, myne — struikel hulle self en val.
3 # Ps. 23:4 Al word 'n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek.
4Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die #Ps. 90:17lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel.
5Want Hy #Ps. 31:21steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op 'n rots.
6En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die Here.
7Hoor, o Here, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my.
8Van U sê my hart: #Ps. 24:6Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o Here!
9Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u kneg nie af in toorn nie: U was my hulp! Verstoot en verlaat my nie, #Ps. 24:5o God van my heil!
10Want my vader en #Jes. 49:15my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem.
11 Here, #Ps. 25:4leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad, vanweë my vyande.
12Gee my nie oor aan die begeerte van my teëstanders nie, want #Ps. 35:11valse getuies het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas.
13 o, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien #Ps. 116:9in die land van die lewendes nie ...
14 # Ps. 37:34 Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die Here!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953