JESAJA 61:6

JESAJA 61:6 AFR53

Maar júlle sal priesters van die HERE genoem word; aan julle sal gesê word: Dienaars van onse God! Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel