GÉNESIS 43
AFR53
43
1EN die hongersnood was swaar in die land.
2En nadat die koring wat hulle uit Egipte gebring het, opgeëet was, sê hulle vader vir hulle: Gaan koop vir ons weer 'n bietjie voedsel.
3Toe het Juda hom geantwoord: Die man het ons uitdruklik gewaarsku en gesê: Julle sal my aangesig nie sien as julle #Gén. 42:20broer nie by julle is nie.
4As u ons broer saam met ons stuur, sal ons aftrek en vir u voedsel koop;
5maar as u hom nie stuur nie, sal ons nie aftrek nie; want die man het aan ons gesê: Julle sal my aangesig nie sien as julle broer nie by julle is nie.
6Toe sê Israel: Waarom het julle so verkeerd teen my gehandel deur die man te vertel dat julle nog 'n broer het?
7En hulle antwoord: Die man het uitdruklik na ons en ons familie gevra met die woorde: Lewe julle vader nog? Het julle nog 'n broer? Toe het ons hom dit te kenne gegee volgens hierdie woorde. Kon ons dan ooit weet dat hy sou sê: Bring julle broer af?
8Daarop sê Juda aan sy vader Israel: Stuur die seun saam met my; dan sal ons klaarmaak en wegtrek, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie — ons en ook u en ons kinders nie.
9Ek sal vir hom borg wees; van my hand kan u hom eis. #Gén. 44:32As ek hom nie na u bring en voor u stel nie, sal ek lewenslank teenoor u skuldig staan.
10Ja, as ons nie getalm het nie, waarlik dan was ons nou al twee maal terug.
11Toe het Israel, hulle vader, vir hulle gesê: As dit so is, doen dan dit: neem van die opbrings van die land in julle sakke en bring vir die man 'n geskenk af — bietjie #Gén. 37:25balsem en bietjie heuning, speserye en gom, neute en amandels;
12en neem dubbel soveel geld met julle saam en bring die geld #Gén. 42:25,27,35wat weer bo in julle sakke gesit is, met julle saam terug. Miskien was dit 'n vergissing.
13En neem julle broer — maak julle klaar en gaan terug na die man.
14En mag #Gén. 17:1God, die Almagtige, julle barmhartigheid verleen by die man, sodat hy julle ander broer en Benjamin saam met julle kan laat trek! En ek — as ek van kinders beroof is, dan is ek beroof.
15Daarop neem die manne dié geskenk, en hulle neem dubbel soveel geld saam met hulle en ook Benjamin, en hulle het klaargemaak en na Egipte afgetrek en voor Josef gaan staan.
16Toe Josef Benjamin by hulle sien, sê hy aan die #Vers 19; Gén. 42:2; 39:4; 44:1,4opsigter oor sy huis: Bring die manne in die huis en slag slagvee en maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet.
17En die man het gedoen soos Josef beveel het, en die man het die manne in die huis van Josef gebring.
18En die manne het gevrees, omdat hulle in die huis van Josef gebring is, en gesê: Ter wille van die geld wat die vorige keer in ons sakke teruggekom het, word ons ingebring om ons te oorrompel, ons te oorval en ons as slawe te neem, saam met ons esels.
19Daarom het hulle nader gekom na die man wat oor die huis van Josef was, en met hom gespreek by die ingang van die huis
20en gesê: Ag, my heer, #Gén. 42:3,10ons het die vorige keer net afgetrek om voedsel te koop,
21maar #Gén. 42:27toe ons in die herberg kom en ons sakke oopmaak, was elkeen se geld bo in sy sak — ons geld volgens sy gewig — en ons het dit saam met ons teruggebring.
22Ons het ook ander geld saam met ons afgebring om voedsel te koop. Ons weet nie wie ons geld in ons sakke gesteek het nie.
23Toe antwoord hy: Vrede vir julle! Moenie bang wees nie! Julle God en die God van julle vader het julle 'n skat in jul sakke gegee. Julle geld het by my gekom. Daarop het hy Símeon na hulle uitgebring.
24En die man het die manne in die huis van Josef gebring en #Gén. 18:4; 19:2; 24:32water aan hulle gegee, en hulle het hul voete gewas; hy het ook hulle esels voer gegee.
25En hulle het die #Vers 11geskenk reggemaak teen dat Josef die middag sou kom, want hulle het gehoor dat hulle daar brood sou eet.
26Toe Josef dan in die huis kom, het hulle vir hom die geskenk binnegebring wat by hulle was, en hulle voor hom #Gén. 37:7,9,10neergebuig na die aarde toe.
27En hy het hulle na hul welstand gevra en gesê: Gaan dit goed met julle ou vader #Gén. 42:13van wie julle gespreek het? Leef hy nog?
28En hulle antwoord: Dit gaan goed met u dienaar, ons vader; hy lewe nog. En hulle het hul eerbiedig neergebuig.
29Toe slaan hy sy oë op en sien sy broer Benjamin, #Gén. 35:18die seun van sy moeder, en sê: Is dit julle jongste broer van wie #Gén. 42:13julle met my gespreek het? Daarop sê hy: Mag God jou genadig wees, my seun!
30En Josef het gou gemaak, want #I Kon. 3:26sy binneste was ontroerd oor sy broer: hy het geleentheid gesoek om te ween en in die kamer gegaan en daar geween.
31Daarna het hy sy gesig gewas en uitgekom en hom #Gén. 45:1bedwing en gesê: Bring die ete op!
32Toe bring hulle dit vir hom besonders op en vir hulle besonders en vir die Egiptenaars wat by hom eet, besonders; want die Egiptenaars mag nie saam met die Hebreërs eet nie, omdat dit vir die Egiptenaars 'n #Gén. 46:34; Ex. 8:26gruwel is.
33En hulle het gaan sit volgens sy bepaling, die eersgeborene na sy eersgeboorte en die jongste na sy jonkheid. Toe kyk die manne mekaar verbaas aan.
34Hierop het hy aan hulle #II Sam. 11:8porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan; maar die porsie van Benjamin was #Gén. 45:22vyf maal groter as die porsies van hulle almal. En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953