GALÁSIËRS 2
AFR53

GALÁSIËRS 2

2
1DAARNA, veertien jaar later, #Hand. 15:2het ek weer na Jerusalem opgegaan met #Hand. 4:36Bárnabas, en #II Kor. 2:12; Gal. 2:3Titus ook saamgeneem.
2Maar ek het opgegaan op grond van #Gal. 1:12'n openbaring #Hand. 15:12en hulle die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig; en afsonderlik aan die wat in aansien was, dat #Gal. 4:11; I Thes. 3:5ek nie miskien tevergeefs sou loop of geloop het nie.
3Maar selfs is Titus, wat by my was, nie #Hand. 16:3gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is;
4en dit vanweë die ingesmokkelde #II Kor. 11:26valse broeders #II Petr. 2:1wat ingesluip het om #Gal. 5:1ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, #Gal. 4:3,9,24,25; 5:1sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring;
5aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly.
6Maar van die wat in aansien was — wat hulle vroeër was, maak by my geen verskil nie; God neem die persoon van die mens nie aan nie — hulle dan wat in aansien was, het my niks meer opgelê nie.
7Maar, inteendeel, toe hulle sien dat aan my #Hand. 9:15; Gal. 1:16; 2:8die evangelie vir die onbesnedenes #I Tim. 1:11toevertrou is, net soos aan Petrus dié vir die besnedenes
8— want Hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenes, #Gal. 3:5het my ook bekragtig met die oog op die heidene —
9en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het #Hand. 12:17; Gal. 2:12Jakobus en #I Kor. 1:12Céfas en Johannes, wat as #Openb. 3:12pilare geag is, aan my en #Gal. 2:1Bárnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenes kon gaan;
10alleen moes ons #Rom. 12:13aan die armes dink, #Hand. 24:17wat ek my juis ook beywer het om te doen.
11Maar toe Petrus in #Hand. 11:26Antiochíë gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het.
12Want voordat sommige van #Gal. 2:9Jakobus af gekom het, #Hand. 10:28; 11:3; 15:28,29was hy gewoond om saam met die heidene te eet; maar ná hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir #Hand. 10:45die wat uit die besnydenis is.
13En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Bárnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins.
14Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê: As jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe?
15Ons wat van nature Jode en nie #Efés. 2:12sondaars uit die heidene is nie,
16terwyl ons weet dat #Hand. 13:38,39; Gal. 3:11die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar #Rom. 1:17; 3:22,28; 5:1; Gal. 3:24alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.
17Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook #Gal. 2:15sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie!
18Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder;
19want #Rom. 3:20deur die wet is #Rom. 7:4,6ek vir die wet dood #Rom. 6:11om vir God te lewe.
20 # Rom. 6:6 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God #Rom. 8:37wat my liefgehad het en #Gal. 1:4Homself vir my oorgegee het.
21Ek verwerp nie die genade van God nie; want #Gal. 3:21; Hebr. 7:11as daar geregtigheid deur die wet is, dan het #Gal. 5:4Christus tevergeefs gesterwe.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953