I THESSALONICENSE 5
AFR53

I THESSALONICENSE 5

5
1MAAR oor #Hand. 1:7die tye en geleenthede, broeders, het #I Thes. 4:9julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
2want julle weet self baie goed dat #Lk. 17:24die dag van die Here kom net #Mt. 24:43soos 'n dief in die nag.
3Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid — dan oorval #Lk. 21:34'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
4Maar julle, broeders, #Rom. 13:12is nie in duisternis, dat #Lk. 17:24die dag julle soos 'n dief sou oorval nie.
5Julle is almal #Lk. 16:8kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
6Laat ons dan nie #Mt. 25:5; Rom. 13:11slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en #I Petr. 5:8nugter wees.
7Want die wat slaap, slaap in die nag; en #Rom. 13:13; Efés. 5:18die wat dronk word, is in die nag dronk.
8Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met #Jes. 59:17; Efés. 6:14,16,17die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.
9Want God het ons nie bestem #Rom. 5:9; 9:22; I Thes. 2:16tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus
10 # Rom. 14:9 wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.
11Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.
Verskillende voorskrifte, wense en groete.
12MAAR ons vra julle, broeders, #I Kor. 16:18erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan;
13en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. #Mk. 9:50Hou vrede onder mekaar.
14En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, #Rom. 15:1ondersteun die swakkes, #I Kor. 13:4; Gal. 5:22wees lankmoedig teenoor almal.
15 # Mt. 5:39 Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal.
16 # Rom. 12:12; Filip. 3:1 Wees altyddeur bly.
17 # Lk. 18:1 Bid sonder ophou.
18 # Efés. 5:20; Kol. 4:2 Wees in alles dankbaar, want dit is #I Thes. 4:3die wil van God in Christus Jesus oor julle.
19 # Efés. 4:30 Blus die Gees nie uit nie.
20Verag die #I Kor. 14:1,39profesieë nie.
21 # I Joh. 4:1 Beproef alle dinge; behou die goeie.
22 # I Thes. 4:12 Onthou julle van elke vorm van kwaad.
23En mag Hy, die God van die vrede, #I Thes. 3:13julle volkome heilig maak, en mag julle #Hebr. 4:12gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word #I Thes. 2:19by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!
24 # Deut. 7:9 Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen.
25 # II Thes. 3:1 Broeders, bid vir ons.
26 # Rom. 16:16 Groet die broeders almal met 'n heilige kus.
27Ek besweer julle by die Here dat #Kol. 4:16hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word.
28 # Filip. 4:23 Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953