PSALMS 51
NLV

PSALMS 51

51
Here, maak my ’n nuwe
mens
1Vir die koorleier: ’n Dawidspsalm,
2toe die profeet Natan na hom toe
gekom het oor sy owerspel met Batseba.
3Wees my genadig, o God,
volgens u troue liefde.
Wis tog my sonde uit,
op grond van u barmhartigheid.
4Was my skoon van my skuld.
Reinig my van my sonde.
5Want ek ken my oortredings
en my sonde
is gedurig voor my.
6Teen U, U alleen,
het ek gesondig;
ek het gedoen
wat vir U verkeerd is.
Daarom is u uitspraak reg
en u oordeel regverdig.
7Want ek is as sondaar gebore,
en was dit toe my ma
swanger geword het.
8Maar U verwag waarheid
in die hart.
U leer my om wysheid te besit.
9Neem weg my sonde met hisop
sodat ek skoon kan wees,
was my
dat ek witter as sneeu kan wees.
10Gee my tog weer
blydskap en vreugde;
U het my stukkend gebreek,
laat my weer
vol vreugde wees.
11Moenie let op my sondes nie,
en wis al my oortredings uit.
12Skep vir my ’n rein hart,
o God.
Gee my ’n nuwe,
standvastige gees.
13Moenie my verban
wég van u teenwoordigheid nie,
en moenie u Heilige Gees
van my af wegneem nie.
14Gee my tog weer die vreugde
van u redding
en maak my gewillig
om U te gehoorsaam.
15Dan sal ek oortreders
u weë leer,
sodat sondaars
hulle tot U sal bekeer.
16Verlos my
van bloedvergieting,
God, my Redder-God.
Dan sal ek voluit sing
van u regverdigheid.
17Help my om te praat, Here,
sodat ek u lof kan verkondig.
18U verlang nie offers nie,
anders sou ek dit bring.
Selfs brandoffers
wil U nie hê nie.
19Die offer wat U wil hê, o God,
is ’n gebroke gees.
’n Gebroke en berouvolle hart
sal U nie verwerp nie, o God.
20Wees genadig oor Sion,
volgens u goedheid;
herbou tog die mure
van Jerusalem.
21Dan sal
die voorgeskrewe offers
vir U aanneemlik wees,
brandoffers, ja, offers
wat heeltemal verbrand word.
Dan sal hulle weer bulle
op u altaar offer.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling

YouVersion gebruik koekies om jou ervaring persoonlik te maak. Deur ons webwerf te gebruik, aanvaar jy ons gebruik van koekies soos beskryf in ons Privaatheidsbeleid.