1 Yohane 5:6-12 BHN

Mipango ya Masomo na ibada za bure zinazohusiana na 1 Yohane 5:6-9