HES. 21:8

HES. 21:8 SUV

Bwana akamwambia Musa, Jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa, aitazamapo ataishi.
SUV: Swahili Union Version
husisha wengine/jumuisha