Andra Korinthierbrevet

1 vecka

Denna enkla läsplan tar dig genom Andra Korinthierbrevet och fungerar bra för både individuell studie och studie i grupp.

Utgivare

Denna plan skapades av YouVersion. För mer information och resurser, besök gärna: www.youversion.com

Om utgivaren

Över 50000 färdigt