YouVersion

Bibelappen är helt gratis, utan reklam och utan köp i appen. Hämta appen

Skala upp ledarskapet med Bibelns visdom

Skala upp ledarskapet med Bibelns visdom

I dessa tider är det avgörande att kunna skala upp vårt ledarskap. Vi måste förstora, maximera och öka vår ledarskapskapacitet för att navigera i vår ständigt skiftande omvärld. Den snabba teknikutvecklingen, förändrad medarbetar-/teamdynamik och skiftande ekonomi är bara några av de problem vi möter. Men tro inte att det bara är på arbetsplatsen vi behöver skala upp. Vi måste även skala upp ledarskapet hemma och i våra relationer. Få praktisk och relevant ledarinsikt genom att komma igång redan idag.

Vi vill tacka Terry Storch som har tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: https://terrystorch.com
About The Publisher